همایش سینما مذاکره و فروش


نوشته شده توسط: مدیریت | 1396/02/02 22:44:47

برگزاری همایش آموزش فروش و مذاکره با حضور مهندس مظاهرى سیف کارآفرین برتر کشور و اثرگذارترین فرد در حوزه آموزش ...برگزاری همایش آموزش فروش و مذاکره با حضور مهندس مظاهرى سیف (کارآفرین برتر کشور و اثرگذارترین فرد در حوزه آموزش ...

0 نظر

نظرات


همزمان با تأیید انتشار نظر من، به من اطلاع داده شود.

برو بالا